web nhà cái cá độ bóng đá uy tín nhất,trò chơi nổi tiếng

Hướng dẫn dự thi trực tuyến

trên nền tảng ứng dụng Test moz


Hướng dẫn chuẩn bị trước khi thi
1 máy tính có camera, loa, micro và có kết nối internet, hoạt động ổn định để đảm bảo cho việc thi online. Trong trường hợp sinh viên sử dụng máy tính để bàn (không có webcam), yêu cầu trang bị thêm 01 camera từ điện thoại thông minh để Giám thị có thể quan sát sinh viên trong quá trình làm bài.
Máy tính/điện thoại có cài ứng dụng Hangouts Google Meet để sinh viên đăng nhập vào phòng thi.
Sinh viên chuẩn bị CMTND (Chứng minh thư nhân dân) để xuất trình khi Giám thị điểm danh vào đầu giờ thi.
Chuẩn bị trước khi vào làm bài thi: Không gian nơi sinh viên ngồi làm bài thi cần yên tĩnh, không có người đi lại xung quanh; ánh sáng phù hợp để hình ảnh trên camera rõ nét. Sinh viên cần ăn mặc chỉnh tề khi làm bài thi. Đặt CMTND trước mặt để Giám thị kiểm tra khi được yêu cầu.
Hướng dẫn trong quá trình làm bài
Sinh viên cần truy cập vào link Google Meet của phòng thi trên máy tính/ điện thoại bằng tài khoản email @fpt.meca3f.com do trường cung cấp, tra cứu link google meet vào phòng thi ở chức năng Test schedule. Điều chỉnh webcam để quay rõ khuôn mặt, tất cả sinh viên đều PHẢI BẬT webcam trong suốt quá trình thi.
Số lần đăng nhập thi cho mỗi Username là 01 lần DUY NHẤT cho 1 máy tính, 1 địa chỉ IP. Sinh viên phải sử dụng đúng Username công bố trên trang tra cứu lịch thi đã được cung cấp để đăng nhập thi. Nếu đăng nhập bằng tài khoản khác thì kết quả sẽ không được công nhận.
Link từng phần thi cùng với passcode sẽ được cung cấp bởi Giám thị coi thi qua cửa sổ chat của phòng thi trên Google Meet.
Sinh viên phải submit bài trong thời gian quy định của bài thi, lưu ý là hệ thống KHÔNG TỰ ĐỘNG SAVE nên sinh viên phải tự chủ động submit bài đúng giờ.
Sinh viên nên làm bài bằng chính năng lực của mình để việc xếp lớp cho sinh viên được chính xác đúng với năng lực thực tế, hạn chế việc xếp lớp không chính xác có thể dẫn tới những khó khăn trong quá trình học, phải đổi lớp, đổi level học.
Cấu trúc bài thi Placement test
Skills (Kỹ năng) Reading Listening Language use Writing
Time (Thời gian) 20 mins (20 phút) 15 mins (15 phút) 15 mins (15 phút) 40 mins (40 phút)
No of items (Số câu) 20 items (20 câu) 20 items (20 câu) 30 items (30 câu) 2 task
Maximum score/grade
(điểm tối đa)
20 20 30 10